Mariaschool
Tulpenstraat 2
1723 WB Noord-Scharwoude

Tel. 0226-341023

Buitenschoolse opvang

Wanneer u gebruik wilt maken van de buitenschoolse opvang, dan is dit mogelijk  op vaste weekdagen, of met een vast regelmatig terugkerend rooster. U betaalt óók wanneer uw kind ziek is, of om andere redenen afwezig is. Op dagen dat de school gesloten is, en er dus ook geen TSO opvang is, worden er geen kosten in rekening gebracht.
Wilt u náást vaste opvangdagen ook incidentele of onregelmatige opvang, dan wordt deze opvang apart in rekening gebracht.
Bij langdurige afwezigheid kunt u contact opnemen met het centraal bureau over de mogelijkheden om de betaling (tijdelijk) stop te zetten.
Opzeggen gebeurt schriftelijk bij het centraal bureau van Stichting Kinderopvang Langedijk of per e-mail mariaschool@kinderopvanglangedijk.nl
Incidentele en onregelmatige tussenschoolse opvang
De opvang wordt afgenomen met behulp van een ‘virtuele’ strippenkaart. U kunt alléén gebruik maken van deze vorm van opvang, wanneer u uw kind vooraf hebt laten registreren d.m.v. het aanmeldingsformulier. U meldt altijd van tevoren op welke dag(en) u van deze opvang gebruik gaat maken.

Aanmelden en afmelden

Aan- en afmelden gebeurt, zo bijtijds mogelijk, bij voorkeur met een e-mail via mariaschool@kinderopvanglangedijk.nl of, uiterlijk op dezelfde dag, ’s morgens tussen 8 en 9 uur bij het centraal bureau tel. 0226-320208.
Voor het vaststellen van de groepsgrootte is het van belang dat het kind ook tijdig wordt afgemeld bij ziekte of andere afwezigheid.

Voor- en naschoolse opvang

logo

Stichting Kinderopvang Langedijk regelt buiten de school om deze zaken. De betaalde opvang valt onder de wet Kinderopvang en voor kinderopvangtoeslag kunt u info opvragen bij: www.toeslagen.nl Uitgebreide informatie en inschrijfformulieren kunt u opvragen bij het centraal bureau: 0226-320208 en www.kinderopvanglangedijk.nl