Mariaschool
Tulpenstraat 2
1723 WB Noord-Scharwoude

Tel. 0226-341023

De Oudervereniging

Oudervereniging schooljaar 2016/2017

Dagelijks bestuur

Voorzitter                          Stella de Nijs

Penningmeester             Jenny Verstegen

Secretaris                           Audry Zondervan

Per e-mail te bereiken:  ouderverenigingmariaschool@gmail.com

 

Klassenouders

Alle groepen hebben twee klassenouders, deze klassenouders helpen de leerkracht bij het organiseren van activiteiten. Mocht u het leuk vinden om klassenouder van de groep van uw zoon/dochter te worden, neem dan contact op met de groepsleerkracht van uw kind.

 

Wat doet de oudervereniging?

De oudervereniging (OV) houdt zich voornamelijk bezig met het organiseren van diverse activiteiten voor de kinderen en heeft daarmee een belangrijke plaats binnen de school. Per activiteit is er een contactpersoon aangesteld.

 

Voorbeelden van activiteiten die door de oudervereniging worden georganiseerd of financieel ondersteund zijn: Excursies, schoolfotograaf, verkeersbrigadiers, St. Maarten, Sinterklaas, Kerst, Pasen, schoolreisje, Fancy Fair, aanschaf van (buiten)speelmaterialen, luizencontroles, wandelvierdaagse etc.. Naast de jaarlijkse ouderbijdrage, vraagt de oudervereniging regelmatig om hulp bij de activiteiten. Via de leerkrachten, klassenouders of nieuwsbrief worden de ouders gevraagd om te helpen bij de diverse activiteiten die de schooltijd van uw kind(eren) bijzonder maken.

 

Er wordt ongeveer 6 maal per jaar vergaderd. Bij deze vergadering zijn het dagelijks bestuur, de klassenouders, contactpersonen van de diverse activiteiten, contactpersoon MR en vanuit school de directrice en een leerkracht aanwezig. Verder legt de oudervereniging tijdens de jaarvergadering  verantwoording af over het beheer van de financiën. De OV wordt niet betrokken bij besluitvormende procedures rondom beleid. Die rol hoort bij de MR.

 

Voelt u zich betrokken bij de school van uw kind(eren) en wilt u actief een bijdrage leveren aan een plezierige schooltijd van uw kind(eren)? We kunnen altijd ouders gebruiken die zich willen inzetten voor de kinderen van onze school! Mocht u nog vragen hebben of graag mee willen helpen, neem dan contact met ons op. Spreek een OV-lid aan of stuur een e-mail naar: ouderverenigingmariaschool@gmail.com.