Mariaschool
Tulpenstraat 2
1723 WB Noord-Scharwoude

Tel. 0226-341023

De leerkrachten

team

Leerkrachten:  De Mariaschool heeft een warm, enthousiast en betrokken team. De meeste groepen hebben 2 leerkrachten. Dit kan zijn omdat de leerkrachten parttime werken, Bapo hebben of een andere taak binnen school vervullen.

Vervanging bij ziekte:  Er zijn verschillende redenen dat uw kind niet altijd dezelfde leerkracht heeft, wij doen ons uiterste best om dat zo goed mogelijk te regelen. Meestal wordt er een beroep gedaan op de vervangingspool binnen Atrium, zijn er geen vervangers beschikbaar dan lossen wij het intern op.

Inzet ondersteunend personeel: Er bestaat al geruime tijd de mogelijkheid voor de scholen om onderwijs ondersteunend personeel in te zetten. De onderwijsassistent verricht, op aanwijzingen van de groepsleerkracht of Ib-er,onderwijs ondersteunende activiteiten zoals re- en pre-coaching werkzaamheden. Dit houdt in dat zij van te voren de lessen kan voorbereiden met de leerlingen, zodat zij tijdens de instructie de woorden en aangeboden stof herkennen. De onderwijsassistent kan ook de les nabespreken met de leerlingen.

Stagiaires: De toekomst van het onderwijs is belangrijk. Daarom bieden wij studenten, die voor het onderwijsvak hebben gekozen, ieder jaar stageplaatsen aan. De leerkracht van de groep waarbij de stagiaire geplaatst wordt, neemt de taak op zich om de student zo goed mogelijk te begeleiden. Naast de ‘gewone’ stagiaires bieden wij ook ruimte aan de LIO stagiaires. (Leraar In Opleiding). Zij zitten in het laatste jaar van de opleiding en draaien een groep zelfstandig. De ‘eigen’ leerkracht is dan niet meer continu in de klas aanwezig. Deze wordt ingezet voor andere onderwijstaken