Mariaschool
Tulpenstraat 2
1723 WB Noord-Scharwoude

Tel. 0226-341023

De Schooltijden

Op onze school werken wij met het continurooster.

De deuren gaan om 8.20 open.

De groepen 1 t / m 8 hebben op maandag t/m vrijdag van 8.30 – 14.00 uur school. 

Afwezig: Als kinderen niet op school kunnen komen (bijvoorbeeld door ziekte) dan graag bellen tussen 7.45 -8.30 uur. De groepsleerkracht is dan op de hoogte voordat de les begint.